Lite kalla fötter får jag när jag läser om börsen nu.

Med tanke på att det kan ta hela tio (10!!!!) år för att börsen att återhämta sig, så känns min horisont på 15 år ganska kort...
Ser man dippen 2003 så ser man också att det tagit till 2006/07 till delvis återhämtning, men fullt ut, till 2015 för att hämta upp läget från 2000. Dvs 15 år.

Här kommer ju "ränta på ränta" in som en fantastisk kraft där jag ju köper "billiga" andelar under en massa år.

För att försöka minimera risken så bör jag ha en strategi klar för mig när det gäller hur jag ska bete mig vid dessa temporära, kortare toppar/dalar som kommer att dyka upp. Tex mellan 2001 och 2002.

Jag läser på från bloggen "Rika tillsammans" om korridorer som en placerings/balanserings strategi. Där har jag även lånat bilden på grafen ovan. Ska undersöka detta närmare. Jag använde ett liknande tänk när jag handlade med aktier - sålde vid förutbestämd vinst eller förlust. Det funkade bra.

Som jag ser det så finns två förhållningssätt till detta:

Den passiva (smarta)

Den aktiva (hybris)

Tyvärr känner jag att jag måste vara lite aktiv. Det ska få ta typ 2 år att malla in mig till en passiv lösning. Det är helt enkelt en lärotid!